Buông Lơi

Tác giả: Dương

Ca sỹ thể hiện: Duy Tuấn; Dương; Sâm; Posle

Em, anh, đôi ta phải chăng là hai đường song song. Nên đôi tay chẳng thể chạm vào nhau. Đơn phương, hay là anh đang mong chờ những bất ngờ. Rồi lại đổi lấy dại khờ, đổi lấy hững hờ. Rồi nhiều lần là những lời nói dối. Anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương