Thế Thái

Tác giả: Lê Trương Huỳnh Văn

Ca sỹ thể hiện: Hương Ly

Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầm thì? Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si. Đánh mất tất cả vì. Em vội trao lòng mình cho ai? Bản thân chẳng nhìn lại! Bất chấp sai trái ì ái i ai i ài... Em thật tâm.