Một Người Trong Tim

Tác giả: Võ Huy Cường

Ca sỹ thể hiện: Như Ý

Lòng kiêu hãnh không cho phép em tìm gặp anh thêm. Nhưng em biết trong trái tim chỉ có một người. Chỉ riêng một người là anh dấu yêu của em. Dù che dấu nhưng mong nhớ không lừa được con tim. Em sẽ biết trong tim anh cần.

Yêu Mãi

Tác giả: Võ Huy Cường

Ca sỹ thể hiện: Như Ý

Tình yêu đó người yêu hỡi. Em giờ đây đã trao về chàng. Lòng đắm say hồn ngất ngây. Nhìn mây trôi em ước mơ xa xôi. Mình chung bước dệt mơ ước. Vui buồn luôn có nhau trọn đời. Dù khó khăn chẳng cách ngăn. Ngàn năm sau ta.

Yêu Mãi

Tác giả: Võ Huy Cường

Ca sỹ thể hiện: Như Ý

Tình yêu đó người yêu hỡi. Em giờ đây đã trao về chàng. Lòng đắm say hồn ngất ngây. Nhìn mây trôi em ước mơ xa xôi. Mình chung bước dệt mơ ước. Vui buồn luôn có nhau trọn đời. Dù khó khăn chẳng cách ngăn. Ngàn năm sau ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Huy Cường