Biển Động

Tác giả: Đinh Diễm Vị

Ca sỹ thể hiện: Carol Kim; Kiều Nga; Kỳ Anh

Nước mắt gọi buồn ngày vàng chợt đã bay xa. Xuôi tay ngậm ngùi cây sầu nhả lá trên vai. Sao đêm ngậm ngùi gót mòn còn hoài tìm nhau. Chỉ là bóng tối đong đầy tay buốt giá. Nuối tiếc trọn đời kỷ niệm giờ cũng xanh rêu. Đêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đinh Diễm Vị