Thương Nhớ Người Dưng (Tân Cổ)

Tác giả: Nguyễn Nhất Huy & Lâm Viên

Ca sỹ thể hiện: Thanh Ngân; Trọng Phúc

Tân nhạc. Nam: -Gió lay, cành cây nhãn lồng. Hát câu, ầu ơ nhớ nhau. Nữ: -Chim chiều lẻ bạn ngoài sông. Em còn, mong đợi người dưng. Nam: -Tháng năm, tiếng chim buồn nhớ nhau. Anh trăng, còn soi mãi buồn. Nữ: -Nhớ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lâm Viên