Thời Gian Nơi Xa

Tác giả: Nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Thu Nguyệt

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Lan; Hương Lan

Nhà tôi bên một dòng sông. Sáng chiều trôi qua từng chùm hoa tím. Lời mẹ ru rơi trên cánh mềm. Tháng ngày con nước mang theo. Rồi một hôm tìm trong nhật kí. Bất ngờ nhớ cánh hoa xưa. Mẹ tôi giờ không còn nữa. Tuổi thơ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thu Nguyệt (Thơ)