Tuổi Trẻ Buồn

Tác giả: Thương Hồ

Ca sỹ thể hiện: Thanh Lan; Anh Khoa

Đi tôi đưa anh đi xa thành phố này. Xa những con đường, những con đường chằng chịt hôn mê. Đi tôi đưa anh đi xa những khu xóm lao động. Không ngó thấy màu trời xanh non. Đi tôi đưa anh đi xa cuộc đời này. Xa những tháng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thương Hồ