Người Lái Đò Trên Sông Pô Kô

Tác giả: Cầm Phong & Mai Trang,

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh

Hơi Pôkô ơi. Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày hơi sông ơi có biết. Anh lái đò tên gọi A Sanh, A Sanh. Ngày đêm anh lái đò trên sông, dù gian nguy vẫn vững tay chèo. Đò.