Chuyện Tình Đồi Thông Hai Mộ 1 & 2

Tác giả: Trần Quý (Hồng Vân)

Ca sỹ thể hiện: Hồng Phượng; Huỳnh Thật; Vũ Linh; Ngọc Huyền

Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng kể chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no khi co còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng.