Quá Đủ Rồi

Tác giả: Nguyễn Đăng Bắc T5

Ca sỹ thể hiện: Hà Duy

Anh đã từng nghĩ tình mình là mãi mãi. Anh đã từng nghĩ em sẽ là người cuối cùng. Nhưng theo thời gian chúng ta lại dần xa cách. Có phải vì những suy nghĩ đã khác biệt. Từng ngày vội vã trôi qua trong lặng thầm. Và rồi.