Sang Sông

Tác giả: Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Đào Hồng

Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền; Đình Văn; Hương Lan; Lê Dzung; Thanh Thúy

Yêu nhau sao chẳng nói để chiều buồn mênh mông, mênh mông. Yêu nhau sao chẳng nói để chiều buồn mênh mông. Em nghe chăng trời gọi hoàng hôn trên cánh đồng nhuộm tím nỗi lòng. Yêu nhau sao chẳng nói để chiều buồn mênh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đào Hồng (Thơ)