Người Dẫn Con Đi

Tác giả: Lm. Hoài Đức

Ca sỹ thể hiện: Quang Vịnh

Trên con đường đời Chúa ơi! Trên con đường đời Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường Chúa ơi! Qua bao nẻo đường Người dẫn đưa con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi! Trong suốt cuộc đời Người đã thương con. Thương con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Hoài Đức