Vinh Thanh Phó Thác Cho Mẹ

Tác giả: Minh Đạo

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Ngọc Sơn

Mẹ Maria đây đoàn con tận hiến cho Mẹ. Đường tình dâng hiến trọn thân con phó thác nơi Mẹ. Giữa biển đời mênh mông, con gặp bao khó nguy. Bước đi theo Mẹ, đường hi vọng dấn thân ngại gì. Vinh Thanh – mái trường.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Đạo