Đi Về Nhà

Tác giả: Hứa Kim Tuyền & Xuân Ty

Ca sỹ thể hiện: JustAtee; Đen

Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu có muôn trùng qua. Vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao.