Trong Cô Đơn

Tác giả: Đặng Xuân Hà

Ca sỹ thể hiện: Hồ Quỳnh Hương

Trong cô đơn nhận ra tôi. Tôi vẫn ngồi đây trong bóng đêm mệt nhoài. Trong đam mê nhận ra tôi. Vẫn mãi còn đây bao dấu yêu ngày nào. Trong cơn mưa nhận ra tôi. Nước mắt còn rơi hay tiếng mưa còn rơi. Trong khát khao nhận.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Xuân Hà