Mời Anh Lên Hái Đóa Hoa Rừng

Tác giả: Hoàng Thy Thơ

Ca sỹ thể hiện: Hà Vân

A! Xin mời lên nhé. A! Xin mời lên nhé. Mời anh, mời anh lên. Lên thăm núi với non thăm rừng. Thăm cây thăm lá với cả ngàn đóa hoa. A! Xin mời lên nhé. A! Xin mời lên nhé. Mời anh, mời anh lên. Cao nguyên gió mát thêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thy Thơ