Pickup Your Phone

Tác giả: SuperC, Pixel Neko

Ca sỹ thể hiện: Pixel Neko; SuperC

Alo em à em khỏe không? Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Lắng nghe đôi chút nhạc tình (nhạc tình ca). Biết thêm đôi chút tình hình (có đang vui không). Bao lâu nhìn nhau, bao lâu không chờ nhau, bao lâu không ghé thăm nhau.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ SuperC, Pixel Neko