Deep End

Tác giả: Itai Shapira & Fousheé

Ca sỹ thể hiện: Fousheé

I been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had to come and flip.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Fousheé