Bài Ngợi Ca Quê Hương (Tân Cổ)

Tác giả: Thanh Sơn & Quế Anh

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Chí Tâm; Mỹ Châu

Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam. Trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chút tình. Tình là đồng ruộng bao la tình là đình làng cây đa. Thương tiếng ru ai bùi ngùi rót trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quế Anh