Tay Đen Tim Đỏ

Tác giả: Pjnboys, Khánh Jay

Ca sỹ thể hiện: Pjnboys; Khánh Jay

Anh thích như thế. Không thích bưng bế. Đứng lên và oh zè. Em đứng bên kế. Anh đứng lên ghế. Đứng lên và oh. Anh hát nhạc chế. Rap đúng tư thế. Đứng lên và oh zè. Không xét vai vế. Chơi đúng không né. Đứng lên và oh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Pjnboys, Khánh Jay