Rau Càng Cua

Tác giả: Giang Hạ Lời: Lê Giang

Ca sỹ thể hiện: Đan Trường

Mọc trong xó hẹp, âm thầm. Mấy cụm càng cua, mỏng manh. Bám víu đất lề, bên kẹt vách. Sống nhờ đường máng, hứng nước mưa. Rồi khi nắng hạ khô cằn. Mấy đọt càng cua bớt xanh. Cây vẫn giữ tình yêu cuộc sống. Nước còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Giang Hạ Lời: Lê Giang