Kẻ Nhớ Người Quên

Tác giả: Hoàng Hải & Thục Linh

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan

Nếu xưa kia, mình đừng quen biết nhau, em đâu có khổ khi tình đã phai màu. Đời như nương dâu, tình như lá đổ, yêu nhau nhưng rồi dang dở, hỏi anh sao đừng nhung nhớ? Nếu xưa kia, mình đừng vội mến thương, em không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thục Linh