Bến Nước Tình Yêu

Tác giả: A Mu Nhân

Ca sỹ thể hiện: Châu Tuấn; Thuỳ Trang

Chiều chiều ra bến nước anh theo bước chân em yêu. Choàng vai chiếc khăn thắm em xinh thắm đôi môi duyên. Chiều chiều trên bến nước nghe tiếng hát ai như ru. Lòng em đang xao xuyến ôi lưu luyến đôi duyên tình. Hỡi em thân.