Nhớ Mẹ

Tác giả: Nhạc: Mạnh Chiên & Thơ: Đậu Hoài Thanh

Ca sỹ thể hiện: Tố Nga

Mỗi lần con về càng thương nhớ mẹ nhiều hơn. Ngàn ngày đi qua không còn mẹ ngồi khâu áo. Mắt trào lệ rơi con bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Ôm con vào lòng mắng yêu con còn dại lắm. Con thèm mẹ bồng vòng tay ấm mẹ lớn dần. À.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Đậu Hoài Thanh