Dang Dở

Tác giả: Đình Huấn; Minh Tiến

Ca sỹ thể hiện: Quang Lê; Trường Vũ

Thương sao chiếc nón bài thơ. Nhớ sao tà áo hững hờ gió bay. Ngày đi em thuở thơ ngây. Mà nay tay bế tay bồng. Hò ơi hò ơi ơi hò. Ơi hò ơi ơi hò hò ơi. Tràng tiền soi bóng giòng hương. Tôi đi để lại sầu thương lở.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đình Huấn; Minh Tiến