Đáp Lời Núi Sông

Tác giả: Chưa Biết

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng chạy sang trời tây. . Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết tàn phá quê hương rồi ta cùng hò hét VIỆT NAM. Đây muôn triệu.

Đáp Lời Sông Núi

Tác giả: Trúc Hồ

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương. Đây muôn triệu con.

Hãy Mau Báo Đáp Thâm Ân

Tác giả: Hoài Phong

(Lưu Thủy Hành Vân). Thương dáng Mẹ già nua. Theo tháng năm. Màu tóc sương da mồi. Thương Cha vai áo mong manh. Bạc màu phong sương. Đời gian nan. Héo hon thân gầy. Ơn nghĩa nặng oằn vai. Công dưỡng sanh. Dù núi cao.

Vấn Đáp Hỏi Anh Hỏi Em

Tác giả: Phan Anh

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn & Yến Khoa; Hà Phương & Trần Sang

Em hỏi anh rằng này anh yêu ai. Anh trả lời rằng thì anh yêu em. Đã nói yêu em thì nhớ chớ có hai lời à nghe. Vẫn đổi sao giời,cũng đừng thay sim đổi áo. Anh hỏi em rằng còn em yêu ai. Em cũng trả lời thì em yêu anh chứ.

Chúa Là Tất Cả Đời Con

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Minh Quang

Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của chúa vì yêu con chúa tác sinh muôn loài vì yêu con tay chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con,con là tất cả của chúa vì yêu con chúa chết.

Bay Lên Cao Đi Anh

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Những vết in trên đầu phi đạo. Vết nào là vết đáp của anh ? Ôi bao nhiêu chiều, giờ chim bay về tổ. Nghiêng cánh xem núi sông Việt Nam. Những vết in trên đầu phi đạo. Vết nào là vết đáp của anh ? Ôi con chim hung,

Hội Nghị Diên Hồng

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: CLB Giai Điệu Xanh; Hợp Ca; Nguyễn Phi Hùng

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển. Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu. Gây oán nghìn thu. Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay.

Tình Chúa Yêu Con

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; CaliMoon

Tình Chúa yêu con, mỏi cánh chim bay, chân trời xa, xa vời. Tình Chúa yêu con, ngàn sóng lênh đênh, trên biển xanh bát ngát. Tình Chúa yêu con, giòng thác tuôn rơi, không một ngày nghỉ ngơi. Tình Chúa yêu con, làn gió xuân.

Mưa Xa Nhớ Nhà

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Vũ Hoàng

Nhìn mưa..... Con buồn nhớ... nhà..... Mẹ cha xế bóng. Mái nhà dột.... xiêu..... Lòng con. Trăn trở. Thật nhiều.... Xứ người.... Đất khách... Bao điều.... nặng.... mang...... Tiếng mưa rơi buồn. Vọng về bao.

Vua Quang Trung

Tác giả: Chưa Biết

Lẳmg lặng mà nghe chuyện vua Quang Trung giết giặc. Liều mình xông pha, băng mình qua chốn đạn tên (Xướng) Quân ta! (Đáp) Quân ta! (Xướng) Xông pha! (Đáp) Xông.

32 Pages12345678910>»