Đêm Sầu Đời

Tác giả: Vinh Sử

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Quang Lập; Thành Nguyên

Nực nồng hơi men đêm đêm quán nhỏ say mèm. Giận đời điêu ngoa sao đong nhiều quá trong ta. Ngày còn hưng phấn bao nhiều màu mắt long lanh. Mai Lan Hồng Cúc vây quanh ở đâu tình yêu cũng xanh. Đời bạc như vôi cho ta lỡ.