Những Tâm Hồn Cô Đơn

Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Chế Linh

Đời không như ước mơ lòng người. Cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời. Còn lại gì?..Người yêu đã khuất. Tình yêu đến như cơn mưa buồn. Rồi héo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu. Mặt trời hôm ấy bỏ.

Tâm Hồn Cô Đơn

Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; BaKhia; Tứ Ca Nam

Đời không như ước mơ lòng người. Cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời. Còn lại gì?..Người yêu đã khuất. Tình yêu đến như cơn mưa buồn. Rồi héo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu. Mặt trời hôm ấy.

Nếu Biết Trước

Tác giả: Lê Minh Kha

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Trần Tâm

Nếu biết trước có hôm nay thì tình yêu đâu có cách xa, ai ngờ khi yêu đắng cay nẽo đời không như ước mơ, lòng người thay đổi ... Nếu biết trước có hôm nay thì ngày hôm qua chớ dối gian, trong lòng anh luôn thứ tha.