Đời Tôi Là Của Tôi

Tác giả: Dino Phạm Hoàng Dũng

Ca sỹ thể hiện: Lưu Chí Vỹ (remix); Nguyễn Hưng; Ngủ Quên; LạcQuan

Có những lúc ta vui chơi. Chẳng cần biết ngày mai ra sao. Sáng kệ sáng, trưa kệ trưa. Phiền gì chuyện nắng mưa. Ô hay sao lại xen vào đời tôỉ. Tôi chỉ muốn rong chơi mà thôi. Em ơi, xin đừng nói nữạ.. Đến lúc.