Miền Quê Tôi

Tác giả: Hoàng Lang & Thùy Linh

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Huyền

Ai về quê tôi qua đồng lúa xanh. Qua giòng An Giang lơ thơ hàng cau. Quê tôi êm đềm vui sống quanh năm. Những mái tranh nghèo không sát nhau. Đây miền quê tôi bao người mến thương. Không màng sương mưa siêng năng cày.