Tình Yêu CáchTrở

Tác giả: Lưu Trần Lê

Em biết tại sao anh luôn u buồn ? Và thường suy tư trong những chiều buông ? Anh muốn xa em phải không ? Ôi đời ai hiểu đàn ông. Mới yêu thì hứa một lòng. Em biết tại sao anh em hay buồn ? Vì sợ mai đây em khóc nhiều.

Tình Yêu Cách Biệt

Tác giả: Lưu Trần Lê

Ca sỹ thể hiện: Băng Tâm & Huỳnh Phi Tiễn; Trường Vũ & Như Quỳnh; Phi Nhung

Em biết tại sao anh luôn u buồn. Và thường suy tư trong những chiều buông ? Anh muốn xa em phải không ? Ôi đời ai hiểu đàn ông. Mới yêu thì hứa một lòng. Em biết tại sao anh, em hay buồn ? Vì sợ mai đây em khóc.