Tiếc Thương

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kiều Nga; Ban Mây Trắng; Anh Tài; Ban Mây Trắng (trước 75); Như Mai; Chưa Biết; Trúc Mai

Ánh đèn vàng hiu hắt. Khói trần cay đôi mắt. Em nằm đó sao không cười không nói? Dáng buồn còn vương nét. Mắt huyền giờ đã khép. Em nào đó như đang mơ mộng gì. Em theo mây mây bay quên cuộc đời. Đời đầy nghĩa.

Tiếc Nhớ Người Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tuyết Nhung

Ánh đèn vàng hiu hắt. Khói trầm cay đôi mắt. Anh nằm đó sao không cười không nói? Dáng buồn còn vương nét. Mắt huyền giờ đã khép. Anh nằm đó như đang mơ mộng gì. Anh theo mây mây bay quên cuộc đời. Đời đầy nghĩa thương.

Phố Buồn Vắng Em

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

Ngâm Thơ:Đường khuya lẻ bước riêng mình. Tìm đâu ngày cũ, bóng hình người xưa. Niềm riêng biết nói sao vừa. Tình xưa đã lỡ sầu thừa nặng mang. Đường phố khuya vắng lặng ánh đèn vàng hiu hắt. Bàn chân ai lạc bước nhớ ai.