Kim Đồng

Tác giả: Phong Nhã

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Sơn Ca

Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít. Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu. Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù. Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù. Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi! Tuy anh xa rồi tuy anh xa rồi. Gương anh.

Tự Hào Đội Viên Bạch Đằng

Tác giả: Đỗ Hải Duy

Khăn quàng đỏ trên vai. Vang danh Liên đội Bạch Đằng. Là thế hệ tương lai. Đi xây dựng đất nước. Ghi năm điều của Bác. Sáng ngời niềm vinh quang. Liên đội của trường em. Chung tiếp bước đi lên sẵn sàng. Học tập.