Macarena

Tác giả: Antonio Romero & Rafael Ruiz

Ca sỹ thể hiện: Shayla; Hòa Tấu; Los Del Rio

Ah ah ah ah oh Ah ah ah ah oh. When I dance they call me Macarena. And the boys they say que soy buena they all want me. They can't have me so they all come and. Dance beside me Move with me Chant with me. And if your.

Mùa Đông

Tác giả: Nhạc Ngoại (Antonio Vivaldi) [Lời Việt: Dương Thụ]

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Linh

Làn gió heo may đưa mùa đông về. Và lá cây khẽ rơi rụng lá cuốn đi. Những ngày mùa đông nắng. Nắng chớm lạnh ngoài hiên vắng bỗng nhớ về. Thời thơ ấu bên bóng mẹ hiền yêu dấu tóc bạc màu. Cánh đồng thật xa, cánh c̣ò thật.

Going Nowhere Slow

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Bloodhound Gang

Got the mike in my hand but can I make you understand. That a-hole bands have a-hole fans. Bloodhound's the name and the Gang's to blame. Like Chan n' Chin the Siamese twins it's one in the same. So fame ain't gonna live.

Scared Straight

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Killer Mike

Aight... so you niggas wanna know how a nigga is up in jail... Servin' a 40 to life sentence... For dope that wasn't even his. Just sit back and listen, I'll tell you. It's a hilarious day boooyyy, and it's a wild, wild.