Bông Mua Tím

Tác giả: Hà Phương

Ca sỹ thể hiện: Lưu Ánh Loan; Ngọc Huyền; Lưu Ánh Loan (Karaoke Beat); LTRAN

Bâng khuâng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng. Ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Từ khi lên xe hoa đi theo chồng về miệt xứ xa. Cây mua buồn còn có trổ hoa hay đã tàn vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng.