Bốn Mùa Và Em

Tác giả: Lê Quang

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Tâm; Mỹ Tâm

Rồi em sẽ khóc trong một mùa đông. Cho trái tim hồng chở những yêu thương. Chở những giấc mơ, chở những sớm mai. Thiên thu tình gọi thiên thu mặt trời. Rồi em sẽ khóc trong một mùa thu. Cho lá rơi vàng tản mạn bên.