Cái Chết Trắng

Tác giả: Lã Phong Lâm

Ca sỹ thể hiện: Lã Phong Lâm

Ngồi cầm điếu thuốc trên tay. Nhìn làn khói trắng bay bay. Chợt nhận ra. Bao năm rong chơi. Ta đã được gì? Mẹ già ốm yếu. Lo cho con. Cha già héo hắt. Lưng lom khom. Cũng tại tôi. Bao nhiêu năm qua. Đã lao vào ma.