Chiếc Bụng Đói

Tác giả: Tiên Cookie

Ca sỹ thể hiện: Bé Thanh Ngân

Người lớn hay hỏi tôi: Con có một ước mơ chi không. Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi. Còn tôi không mơ như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích. Dù béo không âu lo. Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no. Giấc mơ.

Mlem Mlem

Tác giả: JustaTee

Ca sỹ thể hiện: JustAtee; Min; Yuno Bigboi

1. Hallo? Đoán xem ai đây. Buông đôi chân slo-mo lạc bầy. Nom như đang lắng lo 1 điều gì đấy. Nhìn thấy rõ trên khuôn mặt gầy. Bao nhiêu công lao ăn, học này. Mà tương lai như áng mây màu đen lấp đầy. Ngoài kia có nắng.