Chiều Nghe Biển Khóc

Tác giả: Jimmii J.C. Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Johnny Dũng; Jimmy Nguyễn; Jimmi Nguyễn; Jimmy Nguyễn; Quách Tuấn Du & Hồ Quang Hiếu

Một chiều nào bơ vơ bên cát. Nhìn em đang ngây ngơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó. Tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua. Thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo.