Trả Lại Chồng Tôi

Tác giả: Phạm Duy

Trả lại chồng tôi, chồng của tôi. Trả lại người yêu qúy của tôi. Bao năm chinh chiến đã xa vời. Hoà Bình về nơi quê hương rồi. Mà người chồng tôi vẫn bặt hơi. Hình dạng người yêu vẫn bặt khơi. Người chồng của tôi.