Hai Chú Gà Con

Tác giả: Lê Cao Phan

Ca sỹ thể hiện: Anh Huy; Ái Phương

Hai chú gà con đi chơi với nhau. Chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu. Ðang nói chuyện vui tay trong cánh tay. Ngó hai chú gà ra bạn thân ai tày, nào hay ... Đâu thấy đàng xa có con giun khá to. Chú quăng cái dù, chú.

Gà Vịt

Tác giả: Chưa Biết

Một quả trứng to. Là quả trứng vịt. Chín quả trứng nhỏ. Là quả trứng gà. Mười quả trứng tròn. Mẹ gà ấp ủ. Chín chú gà con. Một em vịt bé. Sáng trời mát mẻ. Mẹ dẫn đi chơi. Gà chạy nơi nơi. Vịt bơi xuống nước.

Phép Lạ

Tác giả: Lê Tâm

Ca sỹ thể hiện: Đoan Trang (DRM 2011)

Quả trứng mà không cho gà ấp. Thì vẫn là quã trứng mà thôi, quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp. Thì một chú gà con ra đời. Pi Píp Pi Píp Pi Pi Píp Pi Píp PiPi Píp Pi Píp PiPi. Hạt thóc mà không gieo vào đất. Thì vẫn là.