Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Tác giả: Song Ngọc

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Anh; Vũ Khanh; Thế Sơn; Xin Dấu Tên. (Thâu live at big concert with X32); Quốc Đại & Đoàn Minh; Quang Thắng

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Tác giả: Chưa Biết

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài . Chuyện người đàn bà nơi thành phố đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu . Vì đâu. Vì đâu, nên tội tình mang nhục hình . Vì yêu, tội yêu, tội tình.

Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng; Vũ Khanh

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành phố đó. Dấu tích hành thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu, Nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu. Đoàn.