Dâng Chúa Hài Nhi

Tác giả: Phan Ngọc Hiền

Ca sỹ thể hiện: LM Nguyễn Sang; Hương Lan

Dâng Chúa hài nhi tấm lòng vàng rồng trung kiên. Dâng Chúa hài nhi tấm lòng mộc dược thứ tha. Dâng Chúa hài nhi tấm lòng nhủ hương dâng hiến. Bao nhiêu hi sinh lao nhọc vất vả trong đời. Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con.

Dâng Chúa Hài Nhi

Tác giả: Lm.Thái Nguyên

Đêm khuya êm ả dần trôi gió đông về tuyết sương giữa trời. Đây ngôi lời đã giáng thế lặng lẽ cô đơn buồn tênh. Trong hang lừa hôi tanh nghèo hèn. Ngài vì yêu nhân thế nên trên ngôi cao chín tầng. Chúa đã hoá thân làm người.

Lễ Vật Dâng Lên

Tác giả: Chưa Biết

Ðêm nay con chẳng có gì kính Chúa Hài Nhi. Ðêm nay con chẳng có gì kính dâng Chúa Hài Nhi. Vàng con không có, nhủ hương cũng không, mộc dược cũng không Chúa Hài Nhi ơi. Quê hương con biết mấy ngàn tha hương lòng.