Em Có Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Lương Gia Huy

Ca sỹ thể hiện: Nhật Kim Anh & Lương Gia Huy; Chưa Biết; Tuấn Anh; Lương Gia Huy

Đã rất lâu rồi khi từ đâu. Làm sao cuộc tình chia hai lối. Người hỡi nếu yêu đừng gian dối. Có những đêm buồn ngồi một mình lặng thinh. Đợi chờ em lên tiếng chỉ thấy. Trái tim màu băng giá. Khi những đam mê của tình yêu.