Được Tin Em Lấy Chồng (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Trần Tuấn Đạt; Thu Thảo

Được tin em lấy chồng. Lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng. Chắc người từ độ ấy. Còn thương tiếc không khuây. Giờ em đi lấy chồng. Còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng. Xây cuộc đời đầm ấm. Để.