Vườn Tao Ngộ

Tác giả: Nhật Hà

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Tuấn Vũ; Sơn Tuyền; Giao Linh; Phi Nhung; Quang Nhựt; Mai Nguyễn; Lychee; Lang Bat; QuangNhut; Ba Chéo - Neumann 105; Hoàng Anh

Hôm nay ngày Chúa Nhật, vườn tao ngộ em đến thăm anh. Đường Quang Trung nắng đổ xa xôi. Mà em đâu có ngại khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn? Ngày.

Vườn Tao Ngộ ( Cậu Sỹ )

Tác giả: Nhật Hà

Ca sỹ thể hiện: Đỗ Chánh

Hôm nay ngày Chúa Nhật, vườn tao ngộ, em đến thăm anh. Đường Quang Trung nắng đổ xa xôi. Mà em đâu có ngại, khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng, chuyện đôi ta sẽ vui hay.