Duyên Nợ Miền Tây

Tác giả: Sơn Hạ

Ca sỹ thể hiện: Vũ Duy Linh; HAX; Cao Cường; Sơn Hạ

Anh là trai miệt vườn, nơi đô thành em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi mong đôi mình nên nghĩa trầu cao. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bền lâu. Cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây.

Duyên Nợ Miền Tây (Vol. 2) image
Duyên Nợ Miền Tây (Vol. 2)
Lượt nghe: 30.
Người tạo: Bằng Lăng Tím