Why You Wanna

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: T.I

Hey T.I.P pimping. Hey shorty why you gotta act like that, I'm saying. I'm just trying to be nice to you. Go and tell a nigga no, with a ass so fat. Hey why you wanna go and do that love, huh. Hey-Hey why you wanna go.

Won't Back Down

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Eminem

You can sound the alarm. You can call out your guards. You can fence in your yard. You can pull all the cards. But I won't back down. Oh no I wont back down. Oh no. Cadillac Sevilles, Coupe.

Xe Buýt Hai Tầng

Tác giả: Gia Đoàn

Ca sỹ thể hiện: Khổng Tú Quỳnh

Bé Dâu, lên xe. Anh Hạt Dẻ chờ Dâu với. Em nhanh nhanh đi anh Hạt Dẻ bỏ Dâu ráng chịu nha. Hic hic.... Anh Hạt Dẻ bỏ Dâu một mình. Thôi mà, bé Dâu lên xe anh Hạt Dẻ thương thương thương Dâu mà Tuổi thơ đầy những giấc.