Cha

Tác giả: Quách Beem

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Thương con lắm âm thầm cha không nói. Khẽ ôm chầm khi con đã ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy. Những lúc buồn cha nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng. Lớn hơn cả thiên hà bao la. Những vất vả.

Chaser

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Carrie Underwood

I need something strong tonight. I'm needing me a 100-proof. Something to erase my mind. Rid me of the thought of you. Ain't gonna water it down when I say it out loud. I'm gonna mean it when.

Checklist

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Calvin Harris & Wizkid & Normani Kordei

Bad gal come whine 'pon it. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. I got the addy, I don't need no GPS's (uh, uh). Diamonds shining, diamonds shinning. Now I keep them.

Chicago Freestyle

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Drake

Two-thirty, baby, won't you meet me by The Bean? Too early, maybe later you can show me things. You know what it is whenever I visit. Windy city, she blowin' me kisses, no. Thirty degrees, way too cold, so.

Có Lẽ Anh Chưa Từng

Tác giả: OnlyC & Karik

Ca sỹ thể hiện: OnlyC & Karik

Có lẽ anh chưa từng. Bao nhiêu ngày trôi mà nỗi đau y nguyên như vậy. Thà rằng con tim tôi đã học làm quen với cô đơn. Em như màn đêm, tìm đến mỗi lúc mệt nhoài. Màn đêm trôi qua với tiếng mưa. Vẫn chưa vơi. Hạt nào đang.

Coffee

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kelly Rowland

Coffee and *** in the mornin'. Breakfast in bed, got me moanin' (Moanin', oh ooh oh-oh). Before you go to work. I need you to go to work. Pardon my sincerity (Sincerity). You know I'm a rarity. My love be your.

Collard Greens

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kendrick Lamar & Schoolboy Q

Oh, oh, luxury. Chidi-ching-ching, could buy anything, cop that. Oh, oh, collard greens. Three degrees low, make it hot for me, drop that. Oh, oh, down with that shit. Drink this, smoke this, get down.

Come Over

Tác giả: Trey Songz & Troy Taylor & Bryan "Composer" Nelson

Ca sỹ thể hiện: Trey Songz

Yeah. I want you (yeah). I want you to (yeah). I want you too, girl. When you need me, all you gotta do is call (do is call). Believe me, all you gotta do is call (do is call). Yeah that's cool, yeah.

Comin Out Strong

Tác giả: Future; The Weeknd & Kevin Vincent & Detail; Belly

Ca sỹ thể hiện: The Weeknd & Future

High Klassified. I got the truth, me, baby! Like a nigga don't dance, but he make moves. They fuck around, now a nigga gotta shame you. I'm shameless, I be rockin' all my chains too. They.

Concert For Aliens

Tác giả: Travis Barker & Machine Gun Kelly & Dark Waves

Ca sỹ thể hiện: Machine Gun Kelly

Alright. The headlines say the world is over. What ever happened to a fairy tale ending? You can't pass if you don't know the code word. I'm inside a UFO crash landing. I'm in a room by the door. With.