Hò Nện

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Thanh Lan; Hòang Oanh

Ai về ...là hù là khoan. Cầu ngói Thanh Toàn. Là hù là khoan. Cho em về với. Là hơ khoan. Một đoạn cho vui. Là hù là khoan, khoan hỡi khoan hò khoan. Là hù là khoan. Thương nhau... Là hù là khoan. Cởi áo cho nhau. Là hù là.

Hò Hẹn

Tác giả: Dân Ca

(Là hù là khoan nì, là hù là khoan). Ai mà nì (là hù là khoan nì). Lợp miếu mà thiếu tranh nì (là hù là khoan nì). Lợp đình mà thiếu ngói nì (là hù là khoan nì). Xây thành mà thiếu vôi nì (là hù là khoan nì). Ơi khoan.

Hò Hụi

Tác giả: Dân Ca

(Hù là khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan). Tìm em (hù là khoan). Như thể tìm chim (hù là khoan). Chim ăn bể bắc (là hù là khoan). Anh tìm bể đông. (Bớ hò bớ hụi. Bớ hụi hát hụi hò khoan.). (Hù là.

Lịch Sử Mái Tóc Huyền

Tác giả: Lữ Liên

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ngâm:. Người ta đồn rằng, người ta đồn rằng:. Nói:. Đồn làm sao? Ngâm:. "Búi-tó củ-hành là anh thiên-hạ, còn đuôi-gà buông xõa (còn đuôi-gà buông xõa). Ấy gái gan-dạ, ấy gái gan-dạ, gái chả sợ trai.".

Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Hải Đăng

Ai đã tới miền quê em Quảng Trị Thừa Thiên. Qua đường 9 tình Do Linh lắng nghe giọng hò. Mừng vui bao tin thắng trận. Sông Ba Lòng bay bổng lời ca. Quê nhà ta nay đã đổi thay lớn lên từng ngày. Theo nhịp bước đường em đi.